Ωρομετρητές

Οι μετρητές ωρών λειτουργίας είναι διαθέσιμοι ως εκδόσεις AC και DC. Συγκεκριμένα, είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον έλεγχο των διαστημάτων συντήρησης ή για την κοστολόγηση μηχανών και συστημάτων. Χάρη σε διαφορετικά σχέδια, όπως η τοποθέτηση σε πίνακα ή η εγκατάσταση στην πλακέτα διανομής, μπορεί να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών.