Χρονομετρητές

Οι χρονομετρητές μας για την τοποθέτηση σε πίνακα είναι ιδανικά κατάλληλοι για εφαρμογές ελεγχόμενου χρόνου, π.χ. σε θεραπεία (φωτοθεραπεία), σε εργαστηριακό εξοπλισμό και για έκθεση. Χάρη στην επαφή αλλαγής, μπορούν να καλυφθούν ευέλικτα σενάρια εφαρμογών.

Εναλλακτικά, τα ψηφιακά ρελέ ώρας για την εγκατάσταση της πλακέτας διανομής προσφέρουν διάφορες λειτουργικές επιλογές, όπως λειτουργίες παλμών, υαλοκαθαριστήρων ή χρονοκαθυστέρησης.