Προβάλλονται και τα 1 αποτελέσματα

Χειριστήρια Ρολών

Τα συστήματα ελέγχου ρολού για την εγκατάσταση της πλακέτας διανομής, με αυτόματη αλλαγή θερινής ώρας και λειτουργία astro, είναι η ιδανική λύση, για παράδειγμα για κεντρικό έλεγχο (μέσω κεντρικής εντολής) ή για ομαδικό έλεγχο λύσεων σκίασης και περσίδων. Τα χειριστήρια των κυλίνδρων χρησιμοποιούνται επίσης συχνά για τον έλεγχο των πυλών και των βιομηχανικών πυλών.