Χρονορύθμιση – KNX Hugo Müller

Με την εγγύηση του πλέον Ειδικού στα προϊόντα Χρονορρύθμισης Hugo Müller.

Τα πάντα για την ρύθμιση χρόνου, με ακρίβεια και αξιοπιστία.

Με λύσεις για τα πάντα και με πρωτοποριακά προϊόντα που τον καθιστούν πρωτοπόρο.

Γερμανικά Προϊόντα ποιότητας και πρωτοπορίας.

State-in-the-art προϊόντα. Από έναν απλό Χρονοδιακόπτη, μέχρι έναν Αστρονομικό ή με ένα Χρονοδιακόπτης με NFC ή Bluetooth.