Ειδικά όταν η τοποθέτηση συστημάτων αυτοματισμού σε υφιστάμενα κτίρια, ή η εγκατάσταση πρόσθετων καλωδίων μπορεί να είναι δύσκολο ή απλά αδύνατη, μια πιθανή λύση είναι τα ασύρματα προϊόντα, τα οποία μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να εγκαταστήσετε πρόσθετα καλώδια και σύρματα.

* Η σύνδεση μεταξύ αυτών των συσκευών μπορεί να γίνει εύκολα χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου λογισμικού, δεδομένου ότι οι συσκευές που βασίζονται στο  Easy mode (E-Mode).