Χρονοδιακόπτες

Αναλογικοί ή Ψηφιακοί
Απλοί ή Αστρονομικοί
με Bluetooth ή NFC, Ημερήσιοι, Εβδομαδιαίοι ή Ετήσιοι
Μονοκάναλοι ή Πολυκάναλοι

και ό,τι άλλο μπορείτε να φαντασθεί κανείς στην Χρονορύθμιση,

από τον Hugo Müller